Bad and Crazy เลว ชั่ว บ้าระห่ำ

Bad and Crazy ซูยอล ตำรวจฝีมือดีแต่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย ได้รับโอกาสค้นพบความเป็นมนุษย์ของตนอีกครั้งเมื่อได้พบกับ เค หนุ่มผู้ซื่อตรงแต่มีความบ้าคลั่ง แม้จะจบการศึกษาเพียงมัธยมปลาย ซูยอลก็เป็นสมาชิกที่ยอดเยี่ยมในหน่วยต่อต้านคอร์รัปชัน เขาเลือกคดีที่เจ้านายสนใจและสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ บ่อยครั้งที่เขามองข้ามความอยุติธรรม โดยเฉพาะเมื่อมันขัดขวางผลลัพธ์ที่ต้องการ เมื่อเวลาของการเลื่อนตำแหน่งใกล้เข้ามาและไม่มีใครสนับสนุน ซูยอลกลัวว่าจะถูกมองข้ามอีกครั้ง โดยูคอน สมาชิกสภาผู้เคยให้ความหวังในการเลื่อนตำแหน่งกับเขา แต่ความหวังนั้นก็หมดลงเมื่อเค หนุ่มซื่อตรงแต่บ้าคลั่ง ปรากฏตัวในชีวิตของเขา อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มผู้มีปัญหาและหนุ่มผู้บ้าคลั่งร่วมมือกัน?

Bad and Crazy เลว ชั่ว บ้าระห่ำ

Season 1

12 ตอน - ธันวาคม 17, 2021
เข้าสู่ระบบ

Don't have account? สมัคร
สมัคร

Already have an account? เข้าสู่ระบบ