เล่ห์รักตำหนักเหยียนสี่

Story of Yanxi Palace ในสมัยต้นของจักรพรรดิเฉียนหลง สาวน้อยเว่ยอิงลั่วเข้าสู่วังเป็นนางกำนัลเพื่อตรวจสอบการตายของพี่สาวและทวงความยุติธรรม ฮองเฮาฟู่ฉาสเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ท่านกังวลว่าอิงลั่วอาจหลงผิด จึงช่วยเหลือและดูแลเธออย่างเต็มที่ ภายใต้การแนะนำของฮองเฮา อิงลั่วค่อย ๆ เติบโตเป็นขุนนางหญิงที่ซื่อสัตย์และแข็งแกร่ง ละทิ้งความแค้นเพื่อใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง หลังจากฮองเฮาสิ้นพระชนม์ อิงลั่วมีความเข้าใจผิดกับจักรพรรดิเฉียนหลง แต่ทั้งสองจากที่เกลียดชังกันกลับกลายเป็นเข้าใจกันและสนับสนุนกัน อิงลั่วใช้ความกล้าหาญ สติปัญญา และความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต่าง ๆ ในวัง และกลายเป็นพระสนมเอกที่ช่วยเหลือจักรพรรดิเฉียนหลงสร้างยุคทอง

เล่ห์รักตำหนักเหยียนสี่

Season 1

70 ตอน - กรกฎาคม 19, 2018
 • Episode 1

  S1-E1 Episode 1

  กรกฎาคม 19, 2018Go to Episode
 • Episode 2

  S1-E2 Episode 2

  กรกฎาคม 19, 2018Go to Episode
 • Episode 3

  S1-E3 Episode 3

  กรกฎาคม 20, 2018Go to Episode
 • Episode 4

  S1-E4 Episode 4

  กรกฎาคม 20, 2018Go to Episode
 • Episode 5

  S1-E5 Episode 5

  กรกฎาคม 21, 2018Go to Episode
 • Episode 6

  S1-E6 Episode 6

  กรกฎาคม 21, 2018Go to Episode
 • Episode 7

  S1-E7 Episode 7

  กรกฎาคม 22, 2018Go to Episode
 • Episode 8

  S1-E8 Episode 8

  กรกฎาคม 22, 2018Go to Episode
 • Episode 9

  S1-E9 Episode 9

  กรกฎาคม 26, 2018Go to Episode
 • Episode 10

  S1-E10 Episode 10

  กรกฎาคม 26, 2018Go to Episode
 • Episode 11

  S1-E11 Episode 11

  กรกฎาคม 27, 2018Go to Episode
 • Episode 12

  S1-E12 Episode 12

  กรกฎาคม 27, 2018Go to Episode
 • Episode 13

  S1-E13 Episode 13

  กรกฎาคม 28, 2018Go to Episode
 • Episode 14

  S1-E14 Episode 14

  กรกฎาคม 28, 2018Go to Episode
 • Episode 15

  S1-E15 Episode 15

  กรกฎาคม 29, 2018Go to Episode
 • Episode 16

  S1-E16 Episode 16

  กรกฎาคม 29, 2018Go to Episode
 • Episode 17

  S1-E17 Episode 17

  สิงหาคม 2, 2018Go to Episode
 • Episode 18

  S1-E18 Episode 18

  สิงหาคม 2, 2018Go to Episode
 • Episode 19

  S1-E19 Episode 19

  สิงหาคม 3, 2018Go to Episode
 • Episode 20

  S1-E20 Episode 20

  สิงหาคม 3, 2018Go to Episode
 • Episode 21

  S1-E21 Episode 21

  สิงหาคม 4, 2018Go to Episode
 • Episode 22

  S1-E22 Episode 22

  สิงหาคม 4, 2018Go to Episode
 • Episode 23

  S1-E23 Episode 23

  สิงหาคม 5, 2018Go to Episode
 • Episode 24

  S1-E24 Episode 24

  สิงหาคม 5, 2018Go to Episode
 • Episode 25

  S1-E25 Episode 25

  สิงหาคม 7, 2018Go to Episode
 • Episode 26

  S1-E26 Episode 26

  สิงหาคม 7, 2018Go to Episode
 • Episode 27

  S1-E27 Episode 27

  สิงหาคม 8, 2018Go to Episode
 • Episode 28

  S1-E28 Episode 28

  สิงหาคม 8, 2018Go to Episode
 • Episode 29

  S1-E29 Episode 29

  สิงหาคม 9, 2018Go to Episode
 • Episode 30

  S1-E30 Episode 30

  สิงหาคม 9, 2018Go to Episode
 • Episode 31

  S1-E31 Episode 31

  สิงหาคม 10, 2018Go to Episode
 • Episode 32

  S1-E32 Episode 32

  สิงหาคม 10, 2018Go to Episode
 • Episode 33

  S1-E33 Episode 33

  สิงหาคม 11, 2018Go to Episode
 • Episode 34

  S1-E34 Episode 34

  สิงหาคม 11, 2018Go to Episode
 • Episode 35

  S1-E35 Episode 35

  สิงหาคม 12, 2018Go to Episode
 • Episode 36

  S1-E36 Episode 36

  สิงหาคม 12, 2018Go to Episode
 • Episode 37

  S1-E37 Episode 37

  สิงหาคม 14, 2018Go to Episode
 • Episode 38

  S1-E38 Episode 38

  สิงหาคม 14, 2018Go to Episode
 • Episode 39

  S1-E39 Episode 39

  สิงหาคม 15, 2018Go to Episode
 • Episode 40

  S1-E40 Episode 40

  สิงหาคม 15, 2018Go to Episode
 • Episode 41

  S1-E41 Episode 41

  สิงหาคม 16, 2018Go to Episode
 • Episode 42

  S1-E42 Episode 42

  สิงหาคม 16, 2018Go to Episode
 • Episode 43

  S1-E43 Episode 43

  สิงหาคม 17, 2018Go to Episode
 • Episode 44

  S1-E44 Episode 44

  สิงหาคม 17, 2018Go to Episode
 • Episode 45

  S1-E45 Episode 45

  สิงหาคม 18, 2018Go to Episode
 • Episode 46

  S1-E46 Episode 46

  สิงหาคม 18, 2018Go to Episode
 • Episode 47

  S1-E47 Episode 47

  สิงหาคม 19, 2018Go to Episode
 • Episode 48

  S1-E48 Episode 48

  สิงหาคม 19, 2018Go to Episode
 • Episode 49

  S1-E49 Episode 49

  สิงหาคม 20, 2018Go to Episode
 • Episode 50

  S1-E50 Episode 50

  สิงหาคม 20, 2018Go to Episode
 • Episode 51

  S1-E51 Episode 51

  สิงหาคม 21, 2018Go to Episode
 • Episode 52

  S1-E52 Episode 52

  สิงหาคม 21, 2018Go to Episode
 • Episode 53

  S1-E53 Episode 53

  สิงหาคม 22, 2018Go to Episode
 • Episode 54

  S1-E54 Episode 54

  สิงหาคม 22, 2018Go to Episode
 • Episode 55

  S1-E55 Episode 55

  สิงหาคม 23, 2018Go to Episode
 • Episode 56

  S1-E56 Episode 56

  สิงหาคม 23, 2018Go to Episode
 • Episode 57

  S1-E57 Episode 57

  สิงหาคม 24, 2018Go to Episode
 • Episode 58

  S1-E58 Episode 58

  สิงหาคม 24, 2018
 • Episode 59

  S1-E59 Episode 59

  สิงหาคม 25, 2018
 • Episode 60

  S1-E60 Episode 60

  สิงหาคม 25, 2018
 • Episode 61

  S1-E61 Episode 61

  สิงหาคม 26, 2018
 • Episode 62

  S1-E62 Episode 62

  สิงหาคม 26, 2018
 • Episode 63

  S1-E63 Episode 63

  สิงหาคม 27, 2018
 • Episode 64

  S1-E64 Episode 64

  สิงหาคม 27, 2018
 • Episode 65

  S1-E65 Episode 65

  สิงหาคม 28, 2018
 • Episode 66

  S1-E66 Episode 66

  สิงหาคม 28, 2018
 • Episode 67

  S1-E67 Episode 67

  สิงหาคม 29, 2018
 • Episode 68

  S1-E68 Episode 68

  สิงหาคม 29, 2018
 • Episode 69

  S1-E69 Episode 69

  สิงหาคม 30, 2018
 • Episode 70

  S1-E70 Episode 70

  สิงหาคม 30, 2018
เข้าสู่ระบบ

Don't have account? สมัคร
สมัคร

Already have an account? เข้าสู่ระบบ